Tuyển dụng nhân viên kho hàng Hồ Chí Minh

Với hơn 15 năm phát triển trong ngành thiết bị, dụng cụ và máy móc công nghiệp… tại Việt Nam, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ (Vimet Corp) đã có rất nhiều tích lũy về kinh nghiệm, giá trị cốt lõi, đồng hành cùng hàng ngàn công trình, dự án lớn tại Việt Nam và quốc tế. Vimet Corp luôn “Tôn vinh sự chính trực trong tư tưởng, chuyên nghiệp trong hành động” để thực hiện “tầm nhìn và sứ mệnh” của mình, đem đến trải nghiệm đỉnh cao về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, hài hòa lợi ích và có trách nhiệm với quốc gia, xã hội và cộng đồng – “cùng bạn bước tới thành công”.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng

Với hơn 15 năm phát triển trong ngành thiết bị, dụng cụ và máy móc công nghiệp… tại Việt Nam, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ (Vimet Corp) đã có rất nhiều tích lũy về kinh nghiệm, giá trị cốt lõi, đồng hành cùng hàng ngàn công trình, dự án lớn tại Việt Nam và quốc tế. Vimet Corp luôn “Tôn vinh sự chính trực trong tư tưởng, chuyên nghiệp trong hành động” để thực hiện “tầm nhìn và sứ mệnh” của mình, đem đến trải nghiệm đỉnh cao về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, hài hòa lợi ích và có trách nhiệm với quốc gia, xã hội và cộng đồng – “cùng bạn bước tới thành công”.

 

Tuyển dụng kế toán kho

Với hơn 15 năm phát triển trong ngành thiết bị, dụng cụ và máy móc công nghiệp… tại Việt Nam, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ (Vimet Corp) đã có rất nhiều tích lũy về kinh nghiệm, giá trị cốt lõi, đồng hành cùng hàng ngàn công trình, dự án lớn tại Việt Nam và quốc tế. Vimet Corp luôn “Tôn vinh sự chính trực trong tư tưởng, chuyên nghiệp trong hành động” để thực hiện “tầm nhìn và sứ mệnh” của mình, đem đến trải nghiệm đỉnh cao về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, hài hòa lợi ích và có trách nhiệm với quốc gia, xã hội và cộng đồng – “cùng bạn bước tới thành công”.

Tuyển dụng kế toán tổng hợp

Với hơn 15 năm phát triển trong ngành thiết bị, dụng cụ và máy móc công nghiệp… tại Việt Nam, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ (Vimet Corp) đã có rất nhiều tích lũy về kinh nghiệm, giá trị cốt lõi, đồng hành cùng hàng ngàn công trình, dự án lớn tại Việt Nam và quốc tế. Vimet Corp luôn “Tôn vinh sự chính trực trong tư tưởng, chuyên nghiệp trong hành động” để thực hiện “tầm nhìn và sứ mệnh” của mình, đem đến trải nghiệm đỉnh cao về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, hài hòa lợi ích và có trách nhiệm với quốc gia, xã hội và cộng đồng – “cùng bạn bước tới thành công”.

Tuyển dụng KẾ TOÁN TRƯỞNG FULL TIME

Với hơn 15 năm phát triển trong ngành thiết bị, dụng cụ và máy móc công nghiệp… tại Việt Nam, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ (Vimet Corp) đã có rất nhiều tích lũy về kinh nghiệm, giá trị cốt lõi, đồng hành cùng hàng ngàn công trình, dự án lớn tại Việt Nam và quốc tế. Vimet Corp luôn “Tôn vinh sự chính trực trong tư tưởng, chuyên nghiệp trong hành động” để thực hiện “tầm nhìn và sứ mệnh” của mình, đem đến trải nghiệm đỉnh cao về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, hài hòa lợi ích và có trách nhiệm với quốc gia, xã hội và cộng đồng – “cùng bạn bước tới thành công”.

Tuyển dụng HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Với hơn 15 năm phát triển trong ngành thiết bị, dụng cụ và máy móc công nghiệp… tại Việt Nam, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ (Vimet Corp) đã có rất nhiều tích lũy về kinh nghiệm, giá trị cốt lõi, đồng hành cùng hàng ngàn công trình, dự án lớn tại Việt Nam và quốc tế. Vimet Corp luôn “Tôn vinh sự chính trực trong tư tưởng, chuyên nghiệp trong hành động” để thực hiện “tầm nhìn và sứ mệnh” của mình, đem đến trải nghiệm đỉnh cao về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, hài hòa lợi ích và có trách nhiệm với quốc gia, xã hội và cộng đồng – “cùng bạn bước tới thành công”.

Nhân viên kinh doanh chi nhánh Hà nội

Với hơn 15 năm phát triển trong ngành thiết bị, dụng cụ và máy móc công nghiệp… tại Việt Nam, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ (Vimet Corp) đã có rất nhiều tích lũy về kinh nghiệm, giá trị cốt lõi, đồng hành cùng hàng ngàn công trình, dự án lớn tại Việt Nam và quốc tế. Vimet Corp luôn “Tôn vinh sự chính trực trong tư tưởng, chuyên nghiệp trong hành động” để thực hiện “tầm nhìn và sứ mệnh” của mình, đem đến trải nghiệm đỉnh cao về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, hài hòa lợi ích và có trách nhiệm với quốc gia, xã hội và cộng đồng – “cùng bạn bước tới thành công”.

 

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Với hơn 15 năm phát triển trong ngành thiết bị, dụng cụ và máy móc công nghiệp… tại Việt Nam, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ (Vimet Corp) đã có rất nhiều tích lũy về kinh nghiệm, giá trị cốt lõi, đồng hành cùng hàng ngàn công trình, dự án lớn tại Việt Nam và quốc tế. Vimet Corp luôn “Tôn vinh sự chính trực trong tư tưởng, chuyên nghiệp trong hành động” để thực hiện “tầm nhìn và sứ mệnh” của mình, đem đến trải nghiệm đỉnh cao về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, hài hòa lợi ích và có trách nhiệm với quốc gia, xã hội và cộng đồng – “cùng bạn bước tới thành công”.

Kỹ thuật cơ khí ôtô

Với hơn 15 năm phát triển trong ngành thiết bị, dụng cụ và máy móc công nghiệp… tại Việt Nam, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ (Vimet Corp) đã có rất nhiều tích lũy về kinh nghiệm, giá trị cốt lõi, đồng hành cùng hàng ngàn công trình, dự án lớn tại Việt Nam và quốc tế. Vimet Corp luôn “Tôn vinh sự chính trực trong tư tưởng, chuyên nghiệp trong hành động” để thực hiện “tầm nhìn và sứ mệnh” của mình, đem đến trải nghiệm đỉnh cao về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, hài hòa lợi ích và có trách nhiệm với quốc gia, xã hội và cộng đồng – “cùng bạn bước tới thành công”.

Đối tác
Xem giỏ hàng