Nhà sản xuất

Mã hàng : VMG-2-R410A-B

Giá : 1,560,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VRP-U-R/Y/B R134a/R22/R12

Giá : 757,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VRP-U-R/Y/B R410A

Giá : 677,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VRP-C-R/Y/B R134a

Giá : 757,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VRP-C-R/Y/B R134a/R22/R12

Giá : 677,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VE125N

Giá : 2,666,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VHE-42A

Giá : 10,150,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VRD-65

Giá : 112,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VFT-808-IE

Giá : 2,365,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : V-I215SM

Giá : 4,437,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VRR24LOS-R32

Giá : 22,279,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VRP-6DI

Giá : 9,850,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : VFT-808U-MI

Giá : 1,990,000 VNĐ (Chưa VAT)

Đối tác
Xem giỏ hàng