Mã sản phẩm : VMFC7

Giá : 16,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : DKP10601

Giá : 59,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VMFC8

Giá : 16,900,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VMFC6

Giá : 15,700,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VMFC4

Giá : 14,900,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VMFC2

Giá : 12,500,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : DI-50B

Giá : 11,561,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : EFEP-60H

Giá : 12,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Máy rửa kim phun bằng siêu âm RKP06731
Máy rửa kim phun bằng siêu âm VMFC7
Bộ kiểm tra kim phun common rail HIDI DKP10601
Đồng hồ kiểm tra áp suất kim phun nhiên liệu Diesel DKP15600
Đồng hồ kiểm tra áp suất kim phun nhiên liệu Diesel DKP10400
Thiết bị làm sạch hệ thống cấp nhiên liệu VM-268
Máy Kiểm tra và làm sạch kim phun ô tô VMFC8
Máy Kiểm tra và làm sạch kim phun ô tô VMFC6
Máy Kiểm tra và làm sạch kim phun ô tô VMFC4
Máy Kiểm tra và làm sạch kim phun xe máy VMFC2
Thiết bị kiểm tra kim phun NPA  Diezel DI-50B
Dụng cụ kiểm tra kim phun Diezen EFEP-60H
Đối tác
Xem giỏ hàng