Mã sản phẩm : VETL1005

Giá : 159,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : 156/IP

Giá : 70,650,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : 153

Giá : 35,350,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VETL7004

Giá : 28,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Máy ép thủy lực 100 tấn VETL1005
Máy ép thủy lực 20 tấn OMCN 156/IP
Máy ép thủy lực 10 tấn OMCN 153
Máy ép thủy lực 10 tấn hoạt động bằng tay OMCN 154/SA
Máy ép thủy lực 20 tấn hoạt động bằng tay OMCN 156
Máy ép thủy lực 30 tấn hoạt động bằng tay OMCN P30/SA
Máy ép thủy lực 50 tấn hoạt động bằng tay OMCN 158
Máy ép thủy lực 70 tấn hoạt động bằng tay OMCN 159
Máy ép thủy lực 100 tấn hoạt động bằng tay OMCN 160
Máy ép thủy lực 30 tấn hoạt động bằng điện OMCN P30/W
Máy ép thủy lực 30 tấn hoạt động bằng điện OMCN P30/W
Máy ép thủy lực 40 tấn hoạt động bằng điện OMCN 161/W
Máy ép thủy lực 50 tấn hoạt động bằng điện OMCN 162/W
Máy ép thủy lực 70 tấn hoạt động bằng điện OMCN 163/W
Máy ép thủy lực 100 tấn hoạt động bằng điện OMCN 164/W
Máy ép thủy lực 70 tấn hai chức năng VETL7004
Đối tác
Xem giỏ hàng