Mã sản phẩm : RP-30FCH

Giá : 64,300,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : RP-50FC

Giá : 170,800,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : RP-20FC

Giá : 51,700,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : RP-20HD

Giá : 25,600,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : RP-20T

Giá : 14,300,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VETL1005

Giá : 159,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : 156/IP

Giá : 70,650,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : 153

Giá : 35,350,000 VNĐ (Chưa VAT)

Thiết bị ép thủy lực 15 tấn BendPak RP-30FCH
Thiết bị ép thủy lực 25 tấn BendPak RP-50FC
Thiết bị ép thủy lực 10 tấn BendPak RP-20FC
Máy ép thủy lực 20 tấn BendPak RP-20HD
Máy ép thủy lực 20 tấn BendPak RP-20T
Máy ép thủy lực 100 tấn VETL1005
Máy ép thủy lực 20 tấn OMCN 156/IP
Máy ép thủy lực 10 tấn OMCN 153
Máy ép thủy lực 10 tấn hoạt động bằng tay OMCN 154/SA
Máy ép thủy lực 20 tấn hoạt động bằng tay OMCN 156
Máy ép thủy lực 30 tấn hoạt động bằng tay OMCN P30/SA
Máy ép thủy lực 50 tấn hoạt động bằng tay OMCN 158
Máy ép thủy lực 70 tấn hoạt động bằng tay OMCN 159
Máy ép thủy lực 100 tấn hoạt động bằng tay OMCN 160
Máy ép thủy lực 30 tấn hoạt động bằng điện OMCN P30/W
Máy ép thủy lực 30 tấn hoạt động bằng điện OMCN P30/W
Đối tác
Xem giỏ hàng