Mã sản phẩm : VETL7004

Giá : 28,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VETL3002

Giá : 16,500,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VETL2001

Giá : 8,500,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : JTC-1404A

Giá : 18,500,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VETL5004

Giá : 22,300,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VETL3003

Giá : 15,730,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : TY30001

Giá : 15,730,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : TY20005

Giá : 8,208,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : VCLX0002

Giá : 6,500,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : HDUBP1201

Giá : 8,253,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : HDSP3201

Giá : 28,822,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : HDSP2201

Giá : 23,753,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : HDSP2101

Giá : 20,373,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : HDSP1401

Giá : 18,147,000 VNĐ (Chưa VAT)

Máy ép thủy lực 70 tấn hai chức năng VETL7004
Máy ép thủy lực 30 tấn VETL3002
Máy ép thủy lực 12 tấn VIMET VETL1200
Máy ép thủy lực 20 tấn VIMET VETL2001
Cảo lò xo phuộc nhún JTC-1404A
Máy ép thủy lực 50 tấn VIMET VETL5004
Máy ép thủy lực 30 tấn VIMET VETL3003
Máy ép thủy lực 20 tấn VMSP020
Máy ép thủy lực 30 tấn Torin TY30001
Máy ép thủy lực 20 tấn Torin TY20005
Cảo ép lò xo phuộc nhún VIMET VCLX0002
Máy ép thủy lực Hidi HDUBP1201
Máy ép thủy lực HIDI HDSP3201
Máy ép thủy lực HIDI HDSP2201
Máy ép thủy lực HIDI HDSP2101
Máy ép thủy lực HIDI HDSP1401
Đối tác
\