Cờ lê lực được sử dụng để siết bu-lông, đai ốc đồng thời đo lực siết đảm bảo bu-lông, đai ốc được siết chặt với lực cần thiết theo thiết kế của nhà sản xuất...

Mã hàng : ATB-1023A

Giá : 550,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1256

Giá : 1,280,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-AM47

Giá : 498,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-3922

Giá : 192,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1107

Giá : 1,570,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1622

Giá : 950,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1830

Giá : 797,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-2120

Giá : 635,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-4927

Giá : 3,702,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1950

Giá : 1,618,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-4622

Giá : 750,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1010

Giá : 2,771,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1831

Giá : 665,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1330

Giá : 328,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1312A

Giá : 825,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-3109

Giá : 273,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-3108

Giá : 230,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-BT600A

Giá : 5,483,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-2532

Giá : 459,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-2531

Giá : 459,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1041

Giá : 440,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : JTC-1422

Giá : 327,000 VNĐ (Chưa VAT)

Đối tác
Giỏ hàng rỗng