Tuýp đen 1/2" đầu lục giác 14300M-21

Mã sản phẩm: 14300M-21
Thương hiệu: Koken
Giá: Liên hệ
Mua hàng:
Views: 394

Đánh giá

  • Thông số kỹ thuật
  • Sản phẩm liên quan

Tuýp đen 1/2" lục giác
Model: 14300M-21 14300M.21 14300M 21
Thương hiệu - xuất xứ: KOKEN
Nhập khẩu và phân phối: www.thegioidungcu.vn

  . Size: 21mm
  . Kích thước: D1: 30.7mm; D2: 30mm
  . Chiều cao đầu xiết : 21mm
  . Chiều cao đầu chụp H: 61mm
  . Chiều dài L: 80mm
  . Trọng lượng: 265g

Mã sản phẩm : 4425-E18

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-32

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-27

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-24

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-23

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-22

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-21

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-19

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-18

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-17

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-16

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-15

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4400M-8

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4300M-8

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4300M-24

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4300M-19

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4300M-17

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4300M-14

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4300M-12

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 4300M-10

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 3425-E8

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 3425-E7

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 3425-E6

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 3425-E4

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 3410M-14

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 3410M-13

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 3410M-12

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 3410M-10

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 3410M-8

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : 3400M-8

Giá : Liên hệ

Đối tác
Xem giỏ hàng