Súng sơn vẽ Revolution lỗ 0.5mm HP-CR

Mã sản phẩm: HP-CR
Thương hiệu: Anest Iwata Nhật bản
Giá: Liên hệ
Mua hàng:
Views: 4844

Đánh giá

  • Thông số kỹ thuật
  • Sản phẩm liên quan
 
Súng sơn vẽ Revolution lỗ 0.5mm                                                                                              
                                                                                                  
Model: HP-CR
 
Hãng sản xuất: Anest Iwata - Japan
 
Nhập khẩu và phân phối: vimet.com.vn
  Mã hàng
Hạng mục HP-CR
Chủng loại súng Bình trên
Kích hoạt Dual Action
Kiểu phun Internal Mix
Hơi phun 0.25mm - 1.5inches
Size 1/3 oz (9 ml)
Lượng khí tiêu thụ 0.2 cfm
Áp lực < 100 psi
Kích thước tiêu chuẩn 0.5 mm
Kích thước tùy chọn 0.3 mm

 

 

Mã sản phẩm : W400-142G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : LUNA2-R-244PLS-1.5-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : LUNA2-R-244PLS-1.8-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JUPITER-R-J1-1.0-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JGX-502-143-FF(1.4)-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JGX-502-143-FX(1.1)-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JGX-502-143-EX(1.8)-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JUPITER-R-J1-1.1-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JUPITER-R-J1-1.2-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : KGL-400-FA-JT

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JGX-508-343-1.4-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JGX-508-343-1.8-S

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JGX-508-305-1.1-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-203-0.8-P

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-243-1.3-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-243-1.3-S

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-243-1.5-S

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-243-1.5-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-243-1.0-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-243-1.8-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-205-0.8-P

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-205-1.3-P

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-205-1.5-P

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-207-1.5-P

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-207-1.3-P

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JJ-207-0.8-P

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JGX-508-343-1.1-G

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JGX-508-343-1.1S

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JGX-508-343-1.4-S

Giá : Liên hệ

Mã sản phẩm : JGX-508-305-1.1-P

Giá : Liên hệ

Đối tác