Mã sản phẩm : DBCC2205

Giá : 239,680 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : DBBE2208

Giá : 367,500 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : DBBB2207B

Giá : 255,430 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : DBAC1209

Giá : 300,800 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : DBAB2207B

Giá : 222,712 VNĐ (Chưa VAT)

Kìm tổng hợp toptul DBCC2205
Kìm vạn năng  8
Kìm tổng hợp 7
Kềm vạn năng DBAC1209
Kìm tổng hợp 7
Đối tác