Cờ lê 2 đầu vòng tự động Toptul AOAG0809

Mã sản phẩm: AOAG0809
Thương hiệu: TOPTUL Đài Loan
Giá: 230,000 VNĐ (Chưa VAT)
Mua hàng:
Views: 988

Đánh giá

  • Thông số kỹ thuật
  • Sản phẩm liên quan
Cờ lê 2 đầu vòng tự động 
Model: AOAG0809
Hãng sản xuất - xuất xứ: Toptul - Đài Loan
Nhập khẩu và phân phối: www.thietbioto.vn
 
AOAG0809
Cờ lê 2 đầu vòng tự động 
Size: 8 x 9mm; L=128mm; B = 16.8mm; D = 20.2mm; S1 = 6.5mm; S2 = 6.9mm
 
AOAG1011
Cờ lê 2 đầu vòng tự động 
Size: 10 x 11mm; L=150mm; B = 20.2mm; D = 21.8mm; S1 = 7.3; S2 = 7.7mm
 
AOAG1213
Cờ lê 2 đầu vòng tự động 
Size: 12 x 13mm; L = 170mm; B = 23.0mm; D = 24.8mm; S1 = 8.2; S2 = 8.6mm
 
AOAG1415
Cờ lê 2 đầu vòng tự động 
Size: 14 x 15mm; L = 190mm; B = 26.5mm; D = 29.5mm; S1 = 9.0; S2 = 9.4mm
 
AOAG1618
Cờ lê 2 đầu vòng tự động 
Size: 16 x 18mm; L = 210mm; B = 29.5mm; D = 33.5mm; S1 = 9.9; S2 = 10.7mm
 
AOAG1719
Cờ lê 2 đầu vòng tự động 
Size: 17 x 19mm; Chiều dài = 230mm; B = 31.5mm; D = 33.5mm; S1 = 10.3; S2 = 11.2mm

Mã sản phẩm : AOAG1719

Giá : 332,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AOAG1618

Giá : 327,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AOAG1415

Giá : 287,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AOAG1213

Giá : 267,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AOAG1011

Giá : 240,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : GAAE0815

Giá : 700,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : GAAA1212

Giá : 949,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : GAAA0803

Giá : 657,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AAAIE507

Giá : 79,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AAAH0608

Giá : 56,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AAAE0608

Giá : 80,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AAEI3034

Giá : 463,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AAEI2628

Giá : 237,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AAEI2224

Giá : 177,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã sản phẩm : AAEI1821

Giá : 157,000 VNĐ (Chưa VAT)

Đối tác
\