Chúng tôi nhà cung cấp cầu nâng ôtô chính hãng, với nhiều năm cung cấp cầu nâng 2 trụ cho các xưởng sửa xe, garage, cầu nâng giúp việc nâng hạ ô tô dễ dàng và chuyên nghiệp.

Mã hàng : HL-26E

Giá : 98,100,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : HL-26KR

Giá : 85,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : HL-24K

Giá : 62,700,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : XPR-10AS-LP

Giá : 85,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Mã hàng : XPR-10S-LP

Giá : 89,000,000 VNĐ (Chưa VAT)

Cầu nâng hai trụ 5 tấn Heshbon HL-26E
Cầu nâng 2 trụ 4 tấn Heshbon HL-26KR
Cầu nâng 2 trụ 4 tấn Heshbon HL-24K
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-18CL-192
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-15CL-192
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-12CL-192
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-18CL
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-15CL
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-12CL
Cầu nâng 2 trụ cáp dưới Bendpak XPR-12FDL
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-10AS-168
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-10AS-LP
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-10AXLS
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-10AS
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-10S-168
Cầu nâng 2 trụ cổng trên Bendpak XPR-10S-LP
Đối tác
Xem giỏ hàng
Giỏ hàng rỗng